Program regionalny | Okna PCV - producent - Swarzędzka Wytwórnia Okien Martom
martom@martom.biz

Program regionalnyMARTOM Granops, Matuszczak Sp. J. informuje o zrealizowaniu projektu pn.

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Martom poprzez wdrożenie nowej technologii do produkcji stolarki otworowej

Projekt dotyczył zakupu i montażu centrum tnącego, linii zgrzewająco-czyszczącej do skrzydła, linii zgrzewająco-czyszczącej do ramy oraz zakupu oprogramowania wspomagającego proces produkcyjny, dzięki którym wprowadzono do oferty firmy MARTOM udoskonalone i nowe produkty:
- nowe okno na profilu ENERGETO
- udoskonalona stolarka PCV
W wyniku realizacji projektu utworzono również 3 nowe miejsca pracy.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa

Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Martom poprzez inwestycje w nowe technologie

W ramach projektu zostały zakupione następujące maszyny:

  • centrum tnące; jest półautomatyczną obrabiarką produkcyjną przeznaczoną do cięcia profili z PCV i aluminium, obsługiwaną przez jednego operatora
  • linia zgrzewająco-czyszcząca skrzydła; służy do łączenia drogą zgrzewania przyciętych na odpowiedni wymiar i kształt profili okiennych z PCV, a następnie oczyszczania zgrzanych naroży skrzydeł.
  • linia zgrzewająco-czyszcząca ramy; służy do łączenia drogą zgrzewania przyciętych na odpowiedni wymiar i kształt profili okiennych z PCV, a następnie oczyszczania zgrzanych naroży ram.
  • łamarka do naroży.

Beneficjent: "MARTOM" GRANOPS, MATUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA
Termin realizacji projektu: 01.04.2009-06.04.2010